Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín


 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
              (přílohy pouze PDF)
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Aktuální informace
   
  Program Čistá energie Praha 2016
   
  Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1165 ze dne 17. 5. 2016 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2016.
   
   
  Myslivecké odpoledne 2016
   
  V sobotu 28.5.2016 od 13.30 h proběhne Myslivecké odpoledne pro děti a mládež ve Zličíně u myslivecké klubovny - ulice Dolňanská – vedle nádrže Dolejšák.
   
   
  Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
   
  Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu,a.s. a ÚMČ Praha - Zličín nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. "mobilní obchodní kancelář", jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
   
   
  Výběrové řízení na pracovní pozici
   
  Městská část Praha – Zličín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborné referentky/odborného referenta odboru občanskosprávního, vnitřních věcí a majetku ÚMČ Praha - Zličín.
   
   
  Setkání s občany
   
  Rada MČ Praha-Zličin zve zástupce bytových družstev a SVJ sídlišť Metropole Zličín, Zličín, Zličínské zahrady, Zličínský dvůr, Hevlínská a Tvrdonická na neformální setkání s členy Rady MČ.
  Rada MČ Praha-Zličin zve občany Sobína a staré zástavby Zličína na neformální setkání s členy Rady MČ.
   
   
  Informace o výsledcích ankety za zavedení autobusové linky do sídliště Metropole
   
  Ankety se zúčastnilo 485 respondentů, z nichž 101 bylo proti navrhovanému řešení. Vzhledem k tomu, že na sídlišti Metropole je v současnosti přes 1700 bytů, nelze tento počet odpovědí považovat za dostatečný, aby mohla realizace projektu proběhnout.
  V současné době hledá MČ Praha – Zličín společně s ROPID jiné řešení s cílem, aby bylo sídliště Metropole dopravně obslouženo MHD. To však záleží na finančních prostředcích nutných pro vybudování zastávek, ev. chodníků k zastávkám, a stanoviscích příslušných dopravních orgánů k navrženým opatřením.
  Tyto akce jsou velmi finančně nákladné a nelze je hradit z prostředků MČ.
   
   
  Zápach z kanalizace – výzva občanům k aktivní účasti při řešení
   
  Na základě opakovaných oprávněných stížností našich občanů na zápach z kanalizace pro veřejnou potřebu pozvala Rada Městské části Praha – Zličín na své jednání dne 30.3.2016 zástupce společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem návrhu dalšího postupu. Na jednání byl zástupce společnosti PVK , a.s. informován, že městská část má za to, že dosavadní dlouhodobá jednání se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (provozovatel tlakové kanalizace obce Chrášťan), za účelem odstranění, resp. minimalizaci zápachu z kanalizace nevedlo k žádoucím výsledkům.
  Za účelem získání objektivních informací, především pak ověřením stížností našich občanů na zápach z kanalizace technickými pracovníky společnosti PVK, a.s. vyzýváme naše občany k aktivní spolupráci. Spolupráce bude spočívat v tom, že v období měsíce dubna 2016 vždy, když ucítíte zápach z kanalizace, nahlásíte tuto skutečnost na operativní linku společnosti PVK a.s. 840 111 112.
   
   
  Nabídka zájezdů pro naše seniory ZDARMA
   
  Městská část Praha – Zličín nabízí ZDARMA zájezdy občanům MČ Praha - Zličín ve věku od 65 let. Cena zájezdu je plně hrazena z prostředků MČ Praha - Zličín. Senior se přihlásí na zájezd podáním přihlášky na Úřadě MČ Praha - Zličín, kontakt: pí. Vajtrová, tel.: 257 951 298, 257 950 113, linka 1. Přihlášky je možno podávat od 4. 4. 2016, uzávěrka přihlášek 10 dní před odjezdem.
   
   
  Mobilní svoz nebezpečného odpadu v roce 2016
   
   
   
  Schválené projekty
   
  Programy schválené Zastupitelstvem MČ Praha – Zličín v rámci podpory využití volného času dětí a mládeže naleznete zde a programy schválené v rámci dotací 2016 naleznete zde.
   
   
  Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
   
  Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů na bioodpad na 1. pololetí 2016 najdete zde.
   
   
  Velkoobjemové kontejnery
   
  Podmínky a harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů na 1. pololetí 2016 najdete zde.
   
   
  Pozor, prodloužení lhůty pro odevzdání anketních lístků k průzkumu zavedení linky autobusu MHD na sídliště Metropole do 15. 2. 2016!!!
   
  Lhůta pro odevzdání anketních lístků k průzkumu zavedení linky autobusu MHD na sídliště Metropole, původně stanovená na 15. 1. 2016, se některým občanům, s ohledem na čas vánočních svátků, zdála nepřiměřeně krátká.
  Rada MČ se proto na svém jednání dne 11. 1. 2016 rozhodla vyhovět požadavkům na prodloužení lhůty a jako konečný termín schválila den 15. 2. 2016.
  Anketní lístek této ankety naleznete zde.
   
   
  Program podpory využití volného času dětí a mládeže
   
  Městská část Praha - Zličín vyhlásila Program podpory využití volného času dětí a mládeže. Žádosti naleznete na stránkách MČ Zličín - Úřední deska - Granty.
   
   
  Které dítě bude první občánkem MČ Zličín v roce 2016?
   
  Informaci o tom, že v Programovém prohlášení na období 2014 – 2018 se Rada Městské části Praha Zličín zavázala v tomto volebním období založit tradici „ prvního dítěte nového roku“, jehož rodiče mají trvalé bydliště v MČ, jsme zveřejnili již ve Zpravodaji Zličína a Sobína č. 4 v září 2015.
   
   
  Trvalé změny PID od 31. 10. 2015
   
  K datu otevření rekonstruované tramvajové trati v ulicích Střešovická a Na Petřinách 31. 10. 2015 byly realizovány návazné úpravy v provozu autobusových a dvou tramvajových linek na území městských částí Praha 6 a Praha 17. Ke stejnému datu došlo také k dalším drobným změnám na vybraných autobusových linkách PID.
   
   
  Policie ČR žádá občany o pomoc
   
  Dne 5. 9. 2015 se v rybníku Dolejšák nalezl zřejmě úmyslně utopený pes. Jde pravděpodobně o vlčáka, který měl na krku starší obojek s novou karabinou a dlouhým tzv. stopovacím vodítkem. Toto vodítko bylo omotáno kolem kusu betonu, aby tělo zvířete bylo stahováno pod vodu. Pes bude podroben soudní pitvě, při které by se mělo zjistiti, zda neměl implantovaný čip. Fotografie z místa činu, vzhledem k jejich drastickému obsahu, nezveřejňujeme, ale v případě potřeby jsou k dispozici na podatelně Úřadu MČ Praha Zličín nebo Místním odd. Policie ČR.
  Policie ČR se obrací na všechny občany s žádostí o informace. Pokud kdokoliv postrádá psa uvedené rasy nebo si povšiml v okolí rybníku Dolejšák v období kolem 5. 9. 2015 něčeho zvláštního či podezřelého, aby se obrátil na Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Zličín ve Strojírenské ulici 386 nebo na tel. čísle 974 855 770 či e-mailu p2mopzli@mvcr.cz
   
   
  Pár slov k likvidaci odpadů z domácností
   
  Nejvíce poptávanou službou v oblasti likvidace odpadů našich občanů je přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad. V návaznosti na opakující se dotazy uvádíme pár řádek pro zkvalitnění informovanosti, jaké možnosti pro likvidaci různých odpadů občané naší městské části mohou využít.
   
   
  Upozornění
   
  Včera, tj. 2. září 2015, se na území městské části Zličín objevili podomní prodejci, kteří nabízeli regulační zařízení na průtok vody . Na základě opakovaných podnětů občanů jsme požádali o kontrolu Policii ČR i Městskou policii. Bylo zjištěno, že jde o firmu AQUASAVE group s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, jejímž jednatelem je Ronald Balogh, občan Slovenské republiky. Prodejci jsou vybaveni potvrzením, že tuto společnost zastupují a mohou tuto činnost legálně provozovat. Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha nemá vyhlášku o zákazu podomního prodeje, nemohou, v případě, že občané pustí prodejce do domu, orgány policie účinně zasáhnout a prodejce vykázat.
  Na internetových stránkách, týkajících se této firmy, však můžete nalézt připomínky a stížnosti občanů na ceny neodpovídající hodnotě materiálu a provedené práce. Údajně, podle informací našich občanů, si prodejci, pokud jim otevřete, vymáhají přístup do bytu.
  Žádáme proto všechny občany, aby věnovali pozornost tomuto upozornění a, pokud budou aktivity firmy nadále pokračovat, zvažovali, komu umožní vstup do domu a bytu.
   
   
  Aktuální poškození smrku stříbrného
   
  V průběhu června byl ve Zličíně, obdobně jako v jiných městech a obcích, zaznamenán na některých místech zhoršený stav smrků pichlavých. Důvodem je přemnožení mšice smrkové ve spojení s různými negativními vlivy stanoviště a počasí.
   
   
  Informace o demolici Sociálně provozního objektu TESKO
   
  Ve středu 17. 6. 2015 vydala MČ Praha 17 výzvu v souladu s ustanovením §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce : Odstranění dočasné stavby skladu textilu – původně „Sociálně provozního objektu TESKO“ na pozemcích parc. č. 450/5 a 450/11 k.ú. Zličín. Jde o demolici objektu pod DPS.
  Termín realizace:
  Předpokládané zahájení prací: 9/2015
  Dokončení prací: nejpozději 11/2015
  Snad jsme se tedy konečně dočkali a objekt bude s konečnou platností odstraněn.
  JUDr. M. Koropecká, starostka
   
   
  Čištění komunikace Tasovská
   
  V pondělí 13.7.2015 od 7,00 do 14,00 hod. bude TSK hl. m. Prahy provádět čištění komunikace Tasovská. Po tuto dobu bude v celé ulici platit zákaz zastavení.
   
   
  Výstava "Hroby barbarů v Praze Zličíně"
   
  Muzeum hl. m. Prahy vystavuje unikátní nálezy pohřebiště z 5. století n. l., objeveného v letech 2005 až 2007 v Praze-Zličíně při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr.
  Expozice otevřena od 27. 5. 2015 do 14. 2. 2016.
   
   
  Změna hodin pro veřejnost na pobočce České pošty Praha 517 – Zličín
   
  V rámci pokračujících jednání, jejichž cílem je zlepšit provoz pobočky České pošty ve Zličíně, byla, na základě dohody ze dne 13. 5. 2015 uzavřené s Českou poštou,s.p., zastoupenou manažerem obvodu Ondřejem Taušem, stanovena od 1. 7. 2015 úprava hodin pro veřejnost na poště Praha 517 – Zličín tak, že od pondělí do pátku bude pobočka otevřena od 8.00 hod. do 19.00 hod.
   
   
  Vysvětlení k informaci uveřejněné na webových stránkách MČ pod názvem Výstavba sportovního a restauračního zázemí na hřišti FC Zličín - aktuální situace.
   
  Tato informace byla zveřejněna z důvodu nutnosti informovat veřejnost o rozsahu zúžení věcného břemene na hřišti FC Zličín, protože se kolem této kauzy hromadily nepravdivé a zavádějící informace. Projednala ji rada MČ dne 15. 4. 2015.
   
   
  Informace o výsledcích jednání k aktuální situaci na České poště ve Zličíně
   
  Na základě četných stížností občanů na špatné služby pošty vyvolala MČ dne 22. 4. 2015 jednání s ředitelkou České pošty, pobočkové sítě Praha Hanou Tmejovou a manažerem obvodu Ondřejem Taušem.
   
   
  Náhradní svoz nebezpečného odpadu
   
  Na základě operativní nabídky svozové společnosti Papkov s.r.o. informujeme naše občany, že ve čtvrtek, 23.4.2015, v době od 14.30 hod. do 14.50 hod., proběhne v naší městské části náhradní mobilní svoz nebezpečného odpadu, a to na parkovišti při Tasovské ulici na sídlišti Zličín.
   
   
  Výstavba sportovního a restauračního zázemí na hřišti FC Zličín - aktuální situace
   
  Vzhledem k tomu, že se neustále šíří více méně nepravdivé a zavádějící informace, týkající se podmínek stanovených městskou částí pro zahájení výstavby sportovního zázemí s restaurací na hřišti FC Zličín, především v otázce změny smlouvy o věcném břemeni, považujeme za nutné upřesnit současnou situaci.
   
   
  Veřejné projednání změny Z 1563/07 Územního plánu hl. m. Prahy
   
  Veřejnou vyhláškou oznámil Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy zahájení řízení o vydání změny Z 1563/07 Územního plánu hl. m. Prahy. Hlavním cílem této změny je změna funkčního využití ploch v Praze – Zličíně v areálu bývalé společnosti Technocom (území mezi ul. V pískovně, Do Blatin, Kakostová a Šumická, ze severu ohraničeném rybníkem Hliník a ze severovýchodu železniční tratí).
   
   
  Informace Úřadu práce ČR
   
  Počínaje 1.4.2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením.
   
   
  Odbor životního prostředí MHMP vrátil dokumentaci EIA k přepracování - posuzování záměru Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně pokračuje
   
  Posouzení vlivu uvedeného záměru na životní prostředí pokračuje. Proces EIA vede jako příslušný orgán odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (OZP MHMP).
  Dokumentaci, ke které se veřejnost vyjadřovala v září 2014, prostudoval zpracovatel posudku a doporučil příslušnému orgánu, aby tuto dokumentaci vrátil k přepracování. Příslušný orgán – OZP MHMP – oznámil vrácení dokumentace dne 16.2.2015. Úplné znění je zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha – Zličín a na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA937.
   
   
  Změny linek PID v souvislosti se spuštěním metra do Motola
   
  Od 6. dubna 2015 bude trasa metra A prodloužena ze stanice Dejvická do nové stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Zprovoznění této trasy metra vyvolá úpravu návazných linek tramvají a autobusů, zejména v západní části Prahy; změny se tedy nevyhnou ani MČ Praha - Zličín.
   
   
  Poděkování starostky za účast v komunálních volbách
   
  Vážení spoluobčané,
  dovolte mi, abych upřímně poděkovala všem, kteří se zúčastnili komunálních voleb ve dnech 10. a 11. 10. 2014. Zároveň děkuji za podporu, kterou jste nám projevili a jsem přesvědčena, že uděláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Podpora a důvěra občanů je pro nás neocenitelným předpokladem pro úspěšnou práci celého zastupitelstva městské části.
  Přesto, že na dveřích Úřadu MČ zůstává i nadále koule, jsou tyto dveře pro každého z Vás dokořán otevřeny každý den v týdnu v pracovní době, v pondělí a ve středu průběžně, v ostatní dny po telefonické domluvě. Každá Vaše připomínka či podnět jsou pro nás vítané.
  Těším se na spolupráci v dalším volebním období.
  JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ
   
   
  Volby do zastupitelstva v roce 2014
   
   
   
  Oprava přemostění Zličín - Řepy
   
  Po více než ročním úsilí se podařilo MČ Praha – Zličín získat stavební povolení na opravu lávky mezi Zličínem a Řepy přes železniční trať. V rámci oprav a udržovacích prací dojde k obnově protikorozní ochrany, sanaci betonových pohledových ploch spodní stavby, opravě uzemnění ocelové konstrukce, údržbě všech stávajících ložisek, vybudování nové pochozí plochy lávky, výměně stávajícího asfaltového krytu za nový, opravě zábradlí, přístupových chodníků a celé řady dalších prací. Realizaci oprav a udržovacích prací přislíbil Magistrát hl. m. Prahy.
   
   
  Revitalizace zastávky Halenkovská, směr Sídliště Řepy
   
  Na základě telefonického dotazu na dnešní pokácení vzrostlého jasanu v prostoru zastávky Halenkovská, směr Sídliště Řepy, informujeme naše občany, že toto pokácení je plánovaným a odsouhlaseným zásahem. Jedná se o první krok celkové revitalizace prostoru této zastávky.
   
   
  Interpelace starostky MČ na jednání zastupitelstva HMP
   
  Text interpelace starostky MČ na jednání zastupitelstva HMP dne 11. 9. 2014 naleznete zde.
   
   
  Závěrečné vyhodnocení Programového prohlášení Rady MČ Praha - Zličín na období 2010 - 2014
   
  Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín bylo pro období 2010 - 2014 základním strategickým dokumentem, kterým Rada MČ, v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu, vyjádřila představy o dalším rozvoji městské části ve všech oblastech týkajících se života občanů, záměry a priority tak, jak vyplývaly z volebních programů koaličních stran a názorů občanů. Cílem bylo dosáhnout všestranného rozvoje městské části a postupného zlepšování kvality života všech občanů.
   
   
  Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy a využití vol. času dětí pro rok 2015
   
  Hlavní město Praha vyhlásilo celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy a využití volného času dětí a mládeže pro rok 2015
  Základní informace k programu podpory : sportu a tělovýchovy a využití volného času dětí a mládeže.
   
   
  !! Pietní park pro zvířata - dokumentace EIA je rozeslána k připomínkám !!
   
  V současné době jsme obdrželi dokumentaci k záměru společnosti BENEFIT Development a.s. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně.
  Dokumentace by měla být zpracována podle závěru zjišťovacího řízení vydaného Ministerstvem životního prostředí ze dne 14.2.2014, zejména by se měla v jednotlivých kapitolách vypořádat s obdrženými vyjádřeními k oznámení záměru.
   
   
  Nábor do městské policie
   
  Městská policie hl. m. Prahy přijme strážníky.
   
   
  Mobilní WC v parku Na prameništi
   
  S radostí naše občany informujeme, že od 1.8.2014 bylo v parku Na prameništi, v prostorách při hřišti pro menší děti, umístěno mobilní WC společnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. Tato služba byla zřízena na základě opakovaných žádostí z řad široké veřejnosti – návštěvníků parku - a dále i členů komise pro sídliště zřízené radou městské části. Současně připojujeme informaci, že kolotoč, jehož oprava se nečekaně prodloužila (viz článek dříve zveřejněný na webových stránkách městské části), se konečně točí.
  Věříme, že toaleta bude bez problémů sloužit a zpříjemní pobyt všem návštěvníkům dětského hřiště i parku.
  JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ
   
   
  Další informace k zápachu z kanalizace
   
  S ohledem na opakované dotazy návštěvníků dětského hřiště v parku Na prameništi bychom rádi touto cestou informovali o důvodu, proč se již tak dlouho kolotoč netočí.
   
   
  Aktuálně k zápachu z kanalizace
   
  Městská část Praha-Zličín dlouhodobě vedla jednání se zástupci společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 (jako majitelem a provozovatelem kanalizace na území městské části) a společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41, Beroun 3 (jako provozovatelem tlakové kanalizace na území obce Chrášťany a napojení na pražskou kanalizaci). Důvodem byly dlouhodobě oprávněné a opakované stížnosti našich občanů na zápach z kanalizace, především při ulici Na Radosti.
   
   
  Společnost Benefit Development, a.s. organizuje petiční akci ...
   
  Další informace naleznete v menu - Starostka MČ – Z kalendáře starostky
   
   
  Termíny pravidelného svozu nasmlouvaných nádob na bioodpad
   
  Dále uvedená informace se týká té části našich občanů, kteří mají se společností Pražské služby a.s. uzavřenou smlouvu na odvoz bioodpadu.
  Vzhledem k tomu, že každoročně dochází ke značné změně v počtu smluv na odvoz bioodpadu a tím pádem i k úpravám svozových programů, což s sebou nese změnu svozových dnů, požádala svozová společnost Prazšké služby a.s. městskou část o zveřejnění dále uvedené informace: společnost Prazšké služby a.s. žádá, aby se každý občan, který má odvoz bioodpadu nasmlouvaný, sám informoval o aktuálním svozovém dnu v příslušné lokalitě. Tyto seznamy jsou vždy se čtrnáctidenním předstihem aktualizovány na http://www.psas.cz, aby se občané sami mohli včas informovat.
  Aktualizace svozových dnů je prováděna vždy k 1.4., kdy začíná sezónní odvoz a k 1.12., kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu. V případě změny v průběhu svozového období bude společnost Pražské služby a.s. oznamovat změnu svozového dne letákovou akcí v dotčené lokalitě.
   
   
  Závěr zjišťovacího řízení k realizaci tzv. „Pietního parku“
   
  Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 14. 2. 2014 závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém dospělo ke zjištění, že záměr „ Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. (http://www.cenia.cz/eia)
  Reportáž, natočená na téma Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně, bude zveřejněna v pořaduReportéři ČT s největší pravděpodobností (pokud by nedošlo k jiné celorepublikově významné události, která by dostala přednost) 3. 3. 2014 v 21.30 hod na ČT 1(dne 24. 2. jde do pořadu dlouhá téměř 30 min. reportáž a obě by se do časového prostoru nevešly).
  Další informace naleznete v menu - Starostka MČ – Z kalendáře starostky
   
   
  Petice s nesouhlasem k realizaci tzv. „Pietního parku“ předána na MŽP
   
  Podle informace, kterou jsme obdrželi od občanů, byla ve stanoveném termínu doručena Ministerstvu životního prostředí petice občanů ze Zličína a Řep, kterou podepsalo celkem 4359 občanů. Petice je doprovázena výmluvnou fotografickou dokumentací, ze které je patrný charakter oblasti, sousedství s veřejným parkem, zdroje pitné vody, inverze na pozemku případného areálu, neboť se nachází pod svahem, atd.
  Celá akce nás opět přesvědčila, že naši občané jsou v případě, že jde o tak závažnou věc, skvělí a za jejich podporu jim děkujeme.
   
   
  Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně – další informace
  • Vysvětlení k řadě otázek, které občany zajímají, naleznete v menu - Starostka MČ – Z kalendáře starostky
  • MČ zaslala ministerstvu životního prostředí rozsáhlé vyjádření, ve kterém upozornila na všechny negativní jevy, které by provázely realizaci záměru vybudování spalovny a pohřebiště a požaduje, aby byl vydán závěr zjišťovacího řízení, v němž bude stanoveno, že předmětný záměr bude nadále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Podstatnou část tohoto materiálu naleznete v novém čísle Zpravodaje.
  • Primátor MHMP Tomáš Hudeček splnil slovo, které nám dal při jednání zastupitelstva HMP dne 23. 1. 2014 a Magistrát se rovněž jako orgán samosprávy pro MŽP vyjádřil k záměru zcela odmítavě.
  • Negativní stanovisko k záměru vyjádřily i MČ Praha 17 a MÚ Hostivice
  • Na upoutávku na vysílání pořadu Z metropole, který má být vysílán dne 8. 2. 2014, kde redaktor uvedl, že „na stavbu je vydáno stavební povolení a někteří obyvatelé jsou proti“ jsme ihned reagovali dopisem tím, že nikdy nebylo vydáno stavební povolení a proti jsou všichni občané a zastupitelstva jak ze Zličína, tak ze sousedních MČ. Redakce byla požádána o nápravu s tím, že v opačném případě bude MČ nucena podávání nepravdivých a zavádějících informací, které navozují špatnou náladu mezi občany, řešit prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
   
   
  Prodloužení metrobusu 180 do nákupní zóny Zličín
   
  Od 1. února 2014 bude díky dohodě s obchodním centrem Avion prodloužena metrobusová linka 180 ze Zličína k obchodnímu centru Avion, které se bude nově podílet na financování provozu linky. Jedná se o další příklad spolupráce soukromého a veřejného sektoru s cílem zlepšit dostupnost významných obchodních center, kam směřuje významná část Pražanů i Středočechů.
   
   
  Pietní park pro zvířata v zájmových chovech Praze – Zličíně
   
  Na základě Vašich častých dotazů a výzev k podání aktuálních informací uvádíme: v současné době probíhá tzv. zjišťovací řízení k záměru „Pietní park pro zvířata v zájmových chovech Praze – Zličíně“. Zjišťovací řízení je proces, který probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto řízení vede Ministerstvo životního prostředí, záměr zveřejnilo na svých stránkách již začátkem ledna 2014. Ministerstvo životního prostředí zaslalo dokumentaci záměru spolu s tzv. oznámením záměru dvou dotčeným územním samosprávním celkům, a to Hlavnímu městu Praze (primátorovi) a Městské části Praha – Zličín (starostce).
   
   
  EIA k záměru vybudovat ve Zličíně Pietní park pro uhynulá zvířata
   
  V návaznosti na skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí oznámilo zahájení zjišťovacího řízení (EIA) k záměru vybudovat ve Zličíně Pietní park pro uhynulá zvířata z domácích chovů, což je jen eufemistický výraz pro normální spalovnu s obřadní síní, rozptylovou loučkou a dalším technickým zařízením, zvedla se opět vlna zájmu o konkrétní stav celého problému.
   
   
  Rozvaha nad územím MČ Praha – Zličín pro potřeby tvorby návrhu Metropolitního plánu
   
  Na základě výzvy primátora RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. zpracovat rozvahu nad územím a rozvojem MČ Praha – Zličín Rada MČ Praha – Zličín na jednání konaném dne 25.9.2013 stanovila na základě schválených územně plánovacích podkladů a studií, stávajícího územního plánu, konceptu nového ÚP 1. čtení, konceptu ÚP z roku 2009, stanovisek a připomínek MČ ke konceptu nového ÚP a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a problémům MČ hlavní zásady a priority rozvahy nad územím MČ pro potřeby přípravy návrhu Metropolitního plánu.
   
   
  Úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská, Mladých a Vřesovická
   
  Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy silničního provozu na uvedených komunikacích a výzvu k uplatnění připomínek a námitek. Oznámení je po dobu 15ti dnů zveřejněno na úředních deskách ÚMČ Praha 17 a ÚMČ Praha – Zličín, sekce Doprava. Písemné námitky a připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30ti dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce ÚMČ Praha 17 (11.6.2013). Místem pro podání je podatelna ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6. V podrobnostech odkazujeme na zveřejněné oznámení.
   
   
  Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
   
  Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy jako příslušný orgán územního plánování veřejnou vyhláškou oznámil v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu).
   
   
  Zápach z kanalizace při ulici Na Radosti
   
  Jak jsme slíbili v článku věnovaném zápachu z kanalizace při ulici Na Radosti zveřejněném na našich webových stránkách v prosinci 2012, informujeme o odpovědi společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., přijaté v lednu 2013.
  Společnost potvrdila, že zápach z kanalizace v lokalitě Zličín má svůj původ ve splaškových odpadních vodách z výtlaku obce Chrášťany, přebíraných od společnosti VAK Beroun v prostoru ulic Na Radosti x Míšovická.
  Dávkování chemikálií proti zápachu v současné době provádí společnost VAK Beroun na kanalizační síti v Chrášťanech. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. následně provede vyhodnocení účinnosti tohoto opatření a pokud nebudou výsledky uspokojivé, přistoupí k opatřením dalším.
  V závěru dopisu manažer operativního útvaru GŘ společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. uvádí, že dávkování chemikálií proti zápachu je nutné optimalizovat na průměrné průtoky v kanalizační síti, a proto snížení, případně odstranění zápachu nelze očekávat ihned, ale až v průběhu několika týdnů.
   
   
  Zápach z kanalizace při ulici Na Radosti
   
  Rádi bychom touto cestou informovali naše občany o skutečnostech způsobujících zápach z kanalizace při ulici Na Radosti, především na křižovatce ulic Na Radosti x Řevnická a dále o aktuálním postupu městské části při úsilí o vyřešení této záležitosti.
   
   
  Průběžná informace o řešení zápachu z provozoven z Chrášťan
   
  Rádi bychom touto cestou informovali naše občany, jak se vyvíjí snaha městské části o vyřešení obtěžujícího zápachu, který do naší městské části „vane“ od provozoven umístěných v sousední obci, v Chrášťanech.
   
   
  Co je strategický plán rozvoje městské části?
   
    Strategický plán rozvoje městské části (dále jen SPRM) je ucelený koncepční plán rozvoje městské části v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směrování městské části s návazností na rozvoj hlavního města. Je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území městské části. Hlavním smyslem je plánování rozvoje městské části na bázi souladu jednotlivých zájmů tak, aby městská část prosperovala jako celek.
    Vzhledem k tomu, že neexistuje jediná všeobecně přijímaná metoda provádění strategického plánování obcí a měst, je na zpracovateli strategického plánu zvolit nejvhodnější metodiku. Metodika vzniku a průběžné tvorby Strategického plánu rozvoje městské části Praha - Zličín je v tomto dokumentu definována a popisuje její jednotlivé kroky.
    Velmi zjednodušeně řečeno - dokument obsahuje dvě hlavní části, analytickou a návrhovou. Analytická část dokumentu v sobě zahrnuje situační analýzu, z níž vychází podrobný popis profilu městské části, který je podkladem pro všechny další kroky procesu zpracování SPRM. Fakta a poznatky získané při zpracování profilu městské části jsou pak podklady a vstupy pro vypracování tzv. SWOT analýzy, pro definování vize rozvoje městské části, globálních cílů rozvoje a klíčových oblastí i strategických cílů.
    Návrhová část strategického plánu obsahuje kapitoly, které v sobě zahrnují především rozvojovou vizi městské části a dlouhodobé cíle, tzv. SWOT analýzu městské části, stanovení klíčových oblastí (spolu se SWOT analýzou klíčových oblastí) a stanovení strategických cílů klíčových oblastí. Pro řešení této části SPRM byly utvořeny tzv. pracovní skupiny utvořené z občanů naší městské části - pracovní skupina pro rozvoj území, pracovní skupina pro komunitní rozvoj a pracovní skupina pro životní prostředí. Tyto skupiny pak na svých pracovních setkáních navrhovaly klíčové oblasti a stanovily tzv. strategické cíle a opatření klíčových oblastí. Následně návrhy projednávala rada MČ jako řídící orgán tvorby SPRM. Právě tato část materiálu se týká každého z nás, je Vám proto předkládána pro informaci.
    Připomínky a podněty k předkládanému dokumentu pak bude možno uplatnit při panelové diskusi určené pro veřejnost. Panelová diskuse se bude konat na začátku září tohoto toku. Závěrem nezbývá než si přát, aby tento dokument vyjadřoval přání většiny občanů naší městské části spolu s vůlí jejich představitelů.
  Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc., starosta MČ
   
   
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 25. 5. 2016