Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Úřad městské části Praha - Zličín
   
  Vybrané činnosti :
   
  Kancelář starostky a tajemnice
  Řízení MČ, účetnictví, rozpočet, volby, granty, finanční kontrola, přestupky, poskytování informací, stížnosti, Zpravodaj Zličína a Sobína, poplatky ze psů, rybářské lístky, krizové řízení, výstavba nové základní školy a nové mateřské školy ve Zličíně
   
  Odbor občanskosprávní, vnitřních věcí a majetku
  Podatelna, pokladna, ohlašovna trvalého pobytu, rušení údaje o místu trvalého pobytu, ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu fyzických osob, Czech POINT (výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku), nájmy a prodeje pozemků, nájmy bytů a bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou, zábory veřejného prostranství, povolování výherních hracích přístrojů, vítání občánků, příspěvková organizace ZŠ a MŠ Zličín, organizační složky – Jednotka SDH Zličín, Zličínská knihovna
   
  Odbor ochrany prostředí, rozvoje a investic
  Ochrana přírody a krajiny, povolování kácení stromů, odpady, ochrana vod a vodních zdrojů, pořádek a čistota na veřejném prostranství, veřejná zeleň, územní rozvoj, investice MČ, veřejné zakázky, správa místních komunikací, E.I.A, S.E.A., IPPC, archiv
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019