Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Pronájem bytů
   
  MČ Praha – Zličín nevede evidenci žádostí o přidělení obecního bytu.
  O případném uvolnění obecního bytu informuje správní firma neprodleně Radu MČ Praha – Zličín.
  Zásady pro přidělování bytů, které byly schváleny Zastupitelstvem MČ Praha – Zličín dne 12.12.2018 a jsou zveřejněny na www.mczlicin.cz, stanoví závazný postup pro přidělování bytů v nemovitostech svěřených do správy Městské části Praha – Zličín.
  O záměru pronájmu konkrétní bytové jednotky rozhoduje RMČ a zároveň stanoví termín, do kterého mohou občané podávat žádosti o přidělení tohoto bytu. Žádost o pronájem bytové jednotky je třeba podat na zveřejněném formuláři . Tento záměr bude zveřejněn v souladu s §36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, na úřední desce Úřadu MČ Praha – Zličín a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  Byt bude užíván výhradně k bydlení nájemce a příslušníků jeho domácnosti.
  Další informace podá: Úřad MČ Praha – Zličín, Odbor občanskosprávní, vnitřních věcí a majetku, tel. 257 950 113 neb 257 951 298.
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019