Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín


 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Vydání rybářského lístku
   
   
  Kam jít, jak postupovat a co je třeba doložit při podání žádosti
  Rybářské lístky vystavuje Úřad MČ Praha - Zličín, odbor vnitřní správy a ekonomiky
   
  Kdo je oprávněn v této věci jednat
  Žadatel nebo jeho zákonný zástupce (v případě že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území MČ Praha - Zličín
   
  Jak postupovat a co je třeba doložit při podání žádosti:
  Podání písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami
   
  Potřebné doklady a podklady
  • Občanský průkaz (u cizince pas)
  • Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku (u cizince platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem)
  Formuláře
  Předepsaný tiskopis žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na odboru vnitřní správy a ekonomiky
   
  Poplatky
  Placení hotově na místě při podání žádosti :
  • roční - 100,- Kč
  • tříroční - 200,- Kč
  • na 10 let - 500,- Kč
  Správní orgán sníží poplatek této položky o 50%, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stáž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.
   
  Vyřídit elektronicky
  Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.
   
  Právní předpis
  • zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství),
  • vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství
  Lhůty a termíny
  Na počkání
   
  Další účastníci a činnosti
  Nejsou
   
  Kdy je možné si rybářský lístek vyzvednout
  Pondělí 8.00 - 11.30 13.00 - 17.30 hodin
  Středa   8.00 - 11.30 13.00 - 17.30 hodin
   
  Související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   
  Opravné prostředky
  V případě odepření vydání rybářského lístku je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání, ve kterém je uvedena lhůta, do kdy a ke kterému orgánu lze odvolání podat.
   
  Sankce
  Tomu, kdo neoprávněně loví ryby, lze uložit podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Pokutu do 8000,- Kč a zákaz činnosti do jednoho roku
   
  Další informace
  Lze získat telefonicky na č. 257 950 113
   
  Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 18. 12. 2018