Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Vyřizování stížností, připomínek, podnětů a petic
   
  Postup vyřízení věci
  Podněty a připomínky a stížnosti jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů hlavního města Prahy.
  Podatelna Úřadu MČ Praha - Zličín přijímá:
  • podání občanů adresované Zastupitelstvu MČ Praha - Zličín a Radě MČ Praha - Zličín
  • podání občanů adresované starostovi
  • podání občanů adresované jednotlivým radním
  • stížnosti na jednání zaměstnanců městské části adresuje občan tajemníkovi ÚMČ
  • opakované stížnosti nebo stížnosti, kdy si občan není jistý, kterému orgánu městské části má stížnost zaslat
   
  Petice jsou žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společného zájmu. Musí být písemné, a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště těch, kdo ji podávají, respektive další náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Jestliže podává petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
  Orgán městské části, který petici vyřizuje, je povinen tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru do 30 dnů odpovědět.
   
  Formuláře, náležitosti, doklady
  písemná stížnost, připomínka nebo podnět - bez formuláře
  ústní stížnost, návrh, připomínka nebo podnět - sepsání písemného záznamu (protokolu) na příslušném odboru
  petice - náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   
  Lhůty k vyřízení
  U podání stížností, připomínek a podnětů - 60 dnů.
  Ve výjimečných případech může příslušný vedoucí odboru ÚMČ, který záležitost vyřizuje, souhlasit s překročením této lhůty a vyrozumět o svém rozhodnutí stěžovatele.
  U petice - 30 dnů.
   
  Forma vyřízení
  Písemné podání nebo petice se zasílá poštou nebo předá v podatelně úřadu :
  adresa :
  Úřad MČ Praha - Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
   
  podatelna :
  adresa : Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
  úřední hodiny : Po a St   8.00 - 11.30   13.00 - 18.00 hod.
                           Út a Čt   8.00 - 11.30   13.00 - 14,30 hod.
                           Pá   8.00 - 11,30 hod.
   
  Ústní podání - po sepsání písemného záznamu u adresáta obdrží občan kopii záznamu s potvrzeným převzetím.
   
  Právní úprava
  zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům Městské části Praha - Zličín schválená usnesením Rady MČ Praha - Zličín dne 28.4.1999 v posledním znění ze dne 18.1.2006
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 20. 2. 2019